Parish Calendar

Sep
27
Wed
Parish Choir Rehearsal @ Choir Room
Sep 27 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Oct
4
Wed
Parish Choir Rehearsal @ Choir Room
Oct 4 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Oct
11
Wed
Parish Choir Rehearsal @ Choir Room
Oct 11 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Oct
18
Wed
Parish Choir Rehearsal @ Choir Room
Oct 18 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Oct
25
Wed
Parish Choir Rehearsal @ Choir Room
Oct 25 @ 7:00 pm – 9:00 pm